Rada Projektu 05.06.2014

Rada Projektu 05.06.2014
1. Wystąpienie przewodniczącego Rady Projektu ppłk Ryszarda Ziółkowskiego
a. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Rady przez jego członków
b. Omówienie postępów głównych założeń projektu
c. Dyskusja
Po wystąpieniu ppłk Ryszarda Ziółkowskiego członkowie spotkania udali się na teren Pustyni Błędowskiej
1. Wystąpienie przedstawiciela użytkownika terenu Pustyni Błędowskiej kpt Tomasza Markiewicza JW. 2250
a. Omówieni znaczenia Pustyni Błędowskiej dla użytkowania terenu oraz sposób użytkowania pustyni przez żołnierzy 6 Brygady Powietrzno – Desantowej w Krakowie
b. Bezpieczeństwo skoczków ćwiczących na Pustyni.
c. Wpływ projektu na obniżenie kosztów wykonywania skoków (jeden zrzut skoczków zamiast tak jak dotychczas w kilku podejściach.
2. Omówienie zaplanowanych działań z ochroną czynną Pustyni Błędowskiej przez Starszego specjalistę ds. realizacji projektu Life + – p. Justyna Markiewicz – Kuchta
3. Omówienie przez konsultanta ds. przyrody, dr Wojciecha Mroza, zaplanowanych działań
z ochrony czynnej Pustyni Błędowskiej
4. Dyskusja uczestników spotkania na temat monitoringu efektów działań ochronnych

4