Rada Projektu 03.12.2013

Rada Projektu 3.12.2013
1. Wystąpienie Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie płk mgr inż. Adama Garczyńskiego
a. Przedstawienie Zespołu Zarządzającego
b. Przedstawienie pozostałych uczestników spotkania
c. Omówienie działalności RZI w Krakowie
2. Przedstawienie Harmonogramu spotkania przez Głównego specjalistę ds. ochrony środowisk – menadżera projektu – p. Edytę Mazur
3. Omówienie przez Samodzielnego Inspektora ds. realizacji projektu – p. Katarzynę Kępę następujących zagadnień i dokumentów:
a. Zadania Rady Projektu
b. Rozkaz nr 9 Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie z dnia 26.11.2013
c. Regulamin Rady Projektu
4. Wystąpienie p. Edyty Mazur – Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska – menadżer projektu
a. Przedstawienie głównych założeń projektu
5. Wystąpienie przedstawiciela użytkownika terenu Pustyni Błędowskiej kpt Tomasza Markiewicza z JW.2250
a. Omówienie znaczenia Pustyni Błędowskiej dla użytkownika terenu
b. Bezpieczeństwo skoczków ćwiczących na Pustyni
c. Wpływ projektu na obniżenie kosztów wykonywania skoków (jeden zrzut skoczków zamiast jak dotychczas w kilku podejściach)
6. Omówienie zaplanowanych działań związanych z ochroną czynną Pustyni Błędowskiej przez starszego specjalistę ds. realizacji projektu Life + – p. Justyna Markiewicz – Kuchta przedstawiła zaplanowane działania z ochroną czynną Pustyni Błędowskiej.
7. Przedstawienie przez Głównego specjalistę ds. ochrony środowiska – menadżer projektu – p. Edyta Mazur
a. Założonych do odciągnięcia celów orz wskaźników dla projektu
b. Omówienie problemów w związku z rozpoczęciem Realizacji Projektu
8. Wybór prezydium Rady
9. Przyjęcie Regulaminu Rady Projektu LIFE12/NAT/PL/000031

3