Rada Projektu 12.12.2014

Rada Projektu 12.12.2014
1. Wystąpienie przewodniczącego Rady Projektu ppłk Ryszarda Ziółkowskiego
a. Przywitanie członków Rady
b. Przedstawienie Harmonogramu spotkania
c. Zapoznanie się i podpisanie protokołu z poprzedniego spotkania Rady przez jego członków.
2. Po wystąpieniu przewodniczącego rady Projektu Menadżer projektu – Edyta Mazur złożyła wniosek o dokonanie zmiany harmonogramu obrad, z uwagi na potrzebę opuszczenia spotkania wcześniej przez 2 członków spotkania.
3. W panelu dyskusyjnym Menadżer projektu poprosiła o o złożenie propozycji wykorzystania oszczędności.
4. Wystąpienie specjalisty ds. promocji Anny Nowak, dotyczące działań promocyjnych projektu.
5. Wystąpienie konsultanta ds. Przyrody Wojciecha Mroza dotyczyła PZO dla Pustyni Błędowskiej PHL 120014.
6. Omówienie przez Starszego Specjalistę ds. realizacji Projektu Justynę Markiewicz – Kuchtę sposobu realizacji zadań związanych z zadaniem „ Usuwanie drzew i krzewów”.
7. Omówienie wyników przeprowadzonego monitoringu przyrodniczego – inwentaryzacja stanu 0 na dwóch etapach dr Michał Węgrzyn.
8. Omówienie sposobu działań terenowych przy sprawdzeniu i oczyszczeniu terenu
z przedmiotów niebezpiecznych – Pan Daniel Andrzejczak przedstawiciel firmy rozminowującej.
9. Menadżer Projektu Edyta Mazur przedstawiła raport ze stanu zaawansowaniu prac przy projekcie.

5